01.09.2010

Нові умови провадження обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

27 серпня 2010 року набуває чинності Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про деякі питання здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 9 липня 2010 року N 566 зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2010 р. за N 689/17984. Цим розпорядженням встановлюються нові умови провадження обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Зокрема підвищуються ліміти відповідальності, вводиться нова величина базового страхового платежу та система коригуючих коефіцієнтів, запроваджуються нові ліцензійні вимоги до страховика та підсилюється його відповідальність за цим видом страхування. Також затверджено Положення про єдину централізовану базу даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Перегляд умов провадження обов`язкового страхування автовласників відбувається вперше з часу вступу в дію Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» у 2005 році. За час дії Закону цей вид страхування став локомотивним для страховиків, які орієнтовані на розвиток у сфері надання класичних страхових послуг. Так, кількість укладених договорів за цим видом постійно збільшується, а суми виплат за п`ять років досягли 1,77 млрд. грн. Проаналізувавши діяльність страховиків за цим видом страхування, фахівці дійшли висновку, що напрацьована достатня база для аналізу статистичних показників провадження обов`язкового страхування автовласників, вимог до страховиків-членів МТСБУ як за ознаками платоспроможності, так і за правилами та умовами організації діяльності за цим видом страхування. Уроки фінансової кризи, необхідність наближення страхового ринку України до світових стандартів, сучасний стан ринку страхування та пріоритетність захисту прав споживачів – ті чинники, які спричинили значне посилення вимог до страховиків і перехід до якісно нових умов провадження обов`язкового страхування відповідальності автовласників в Україні. Початком цього процесу і стало прийняття Розпорядження «Про деякі питання здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 9 липня 2010 року N 566. Які ж новації запроваджено цим розпорядженням? 1. Підвищено ліміт відповідальності страховика з 25 500 до 50 000 грн за шкоду, заподіяну майну потерпілого, і з 50 000 грн до 100 000 грн. за шкоду, заподіяну життю і здоров`ю. Величина підвищення розрахована з урахуванням зведеного індексу інфляції, який становить 1,97 з 2005 року. 2. Зменшено величину базового страхового платежу з 291,49 грн до 180 грн. 180 грн – розрахункова величина мінімального страхового платежу при базовому платежі 291,49 грн. Таким чином, основу при розрахунку в якості базового береться мінімальний платіж. 3. Змінено структуру коригуючих коефіцієнтів, зокрема: а) змінена назва коефіцієнту II (місце переважного використання транспортного засобу); б) введений коефіцієнт II (п. 2) для міст - супутників м. Києва; в) вперше введений коефіцієнт II (п. 7) для транспортних засобів, зареєстрованих в інших країнах; г) змінена класифікація колісних транспортних засобів залежно від сфери застосування транспортного засобу (коефіцієнт III ); ґ) скасовано підвищений коефіцієнт для юридичних осіб-власників вантажних автомобілів та автобусів; д) введено коефіцієнт для моторолерів. Зміна страхового платежу та структури коригуючих коефіцієнтів орієнтована на поступовий перехід до повного задоволення потреб на страхову послугу і відповідно встановлення вільної конкуренції на ринку ОСЦПВВНТЗ. 4. Введено посилені вимоги до платоспроможності страховика, який має ліцензію на обов`язкове страхування цивільно-правової відповідальності автовласників - перевищення фактичного запасу його платоспроможності над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності повинно бути не менш ніж 1 млн. євро. 5. З метою підвищення доступності страховика для страхувальників і потерпілих, підвищення якості послуг, які надаються потерпілим, скорочення терміну виплат за цим видом страхування внесено зміни до Ліцензійних умов провадження обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Цими змінами, в тому числі, вводяться такі зобов`язання для страховика: а) забезпечити прийняття, облік та зберігання повідомлень учасників дорожньо-транспортних пригод у цілодобовому режимі за номером безкоштовної багатоканальної телефонної лінії страховика про їх учасників та обставини з метою фіксації повідомлення і надання учасникам ДТП первинної інформації про порядок урегулювання збитків та для прийняття страховиком необхідних дій. Таке телефонне повідомлення вважається повідомленням про страховий випадок; б) забезпечити здійснення функції з урегулювання подій, що мають ознаки страхових випадків, на всій території України. Для цього страховик зобов’язаний забезпечити наявність представників у населених пунктах з чисельністю понад 200 000 осіб; в) страховик зобов'язаний вести облік отриманих страхових платежів та забезпечувати формування страхових резервів за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів станом на кожен день. 6. Затверджено Положення про єдину централізовану базу даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Централізована база даних МТСБУ має стати максимально повним, об`єктивним та оперативним джерелом інформації про діяльність страховиків – членів МТСБУ. До неї в оперативному режимі вноситимуться всі дані про провадження страховиком цього виду страхування: кількість укладених договорів, отриманих повідомлень про страхові випадки, дані про учасників ДТП, відомості про врегулювання страхових подій, тощо. Відомості з ЦБД МТСБУ будуть доступні для всіх членів МТСБУ, що стане вагомим чинником для попередження шахрайства та реального запровадження системи бонус-малус. Моторне (транспортне) страхове бюро України продовжує діяльність зі створення сприятливих умов для розвитку обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників, наближення його до світових стандартів та забезпечення надійності і платоспроможності страховиків – членів МТСБУ. З цією метою Президією МТСБУ визначені критерії і показники оцінки платоспроможності страховиків – членів МТСБУ, які аналізуються щоквартально, готується Положення про членство в МТСБУ, постійно проводяться заходи, спрямовані на боротьбу з демпінгом та запровадженням цивілізованого конкурентного середовища на ринку ОСЦВА. Основною метою цих заходів є укріплення обов`язкового страхування відповідальності автовласників в Україні, наближення його до споживачів та підвищення соціальної складової цього виду страхування. Моторне (транспортне) страхове бюро України є непідприємницькою (неприбутковою) організацією і здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», законодавства України та свого Статуту. МТСБУ - єдине об'єднання страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Членство страховиків у МТСБУ є обов'язковою умовою здійснення діяльності за цим видом страхування. Станом на 26.08.10р. до складу МТСБУ входять 86 страхових компаній.

Авторизация
пользователя:

ОСАГО

ОСАГО - это страхование автомобиля, обеспечивающее возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц в результате дорожно-транспортного происшествия при эксплуатации транспортного средства.
Автострахование

КАСКО

КАСКО - это комплексное страхование автотранспортных рисков, включающее страховую защиту самого автомобиля и страхование Вашей гражданской ответственности, страхование водителя и пассажиров от несчастного случая во время пребывания в застрахованном автомобиле.
количество ДТП
В Украине в первом полугодии количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий в сравнении с соответствующим периодом прошлого года выросло на 34,9% — до 114,305 тыс.
[ПОДРОБНЕЕ]
Смесь кредита с полисом
Те, кто так или иначе сталкивался с кредитными покупками, знают, что в качестве обязательного требования банк выдвигает условие: пока предмет кредитования находится в залоге (т. е. до полной выплаты), он должен быть застрахован. Как, впрочем, и сам заемщик. Потому что, если с ним произойдет, к примеру, несчастный случай и он потеряет работоспособность, выплачивать долг будет некому. Такая предусмотрительность банков вполне логична: кредитор должен иметь гарантию, что, если его имущество пострадает или заемщик "выйдет из строя", он все равно получит свои деньги обратно. Поэтому и в голову не приходит назвать это обязательное страхование "уловкой по выкачиванию лишних денег".
  [ПОДРОБНЕЕ]
демпинг ОСАГО
Для борьбы со страховым демпингом по ОСАГО и КАСКО украинские страховщики предлагают ввести ежемесячную отчетность СК. Статьи
[ПОДРОБНЕЕ]
RSS
Новости
СК «НОВА» проводит акцию «100 000 за 10»
[ПОДРОБНЕЕ]


Rambler's Top100 МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов
Страховой каталог INS.ORG.RU